למה בכלל יש לנו חולשות?

בעולם מושלם, תיאורטית גם אנחנו צריכים להיות מושלמים. איך עולם מושלם יכול להכיל בתוכו מושג לא מושלם? האם אנחנו חיים בעולם מושלם? כנראה שלא. או שכן? כנראה שהשאלה הזאת קצת גדולה עלינו. וכנראה...